CEI Can Roqueta

VAE te una seu a Sabadell des d’on atén la demanda dels seus serveis d’orientació empresarial i d’emprenedoria a qui ho necessiti. Estem ubicats en el Centre d’Empreses Industrials (CEI) de Can Roqueta.

Aquest centre, depenent de l’Ajuntament de Sabadell, compleix un doble objectiu. A banda de ser creat per a la implantació de petites empreses de nova creació, empreses en procés de consolidació i empreses consolidades, també pretén ser un lloc estratègic per a la dinamització industrial de la zona.

És per aixó que participem a la trobada anual de les empreses i entitats tant del propi CEI com del CEP de Sabadell