Noves eines promocionals de VAE

Ha estat presentat als socis el nou catàleg de l’Assessoria Empresarial especialitzada i enfocada a resultats pràctics de VAE. És una eina que creiem important i esperem eficaç per donar a conèixer el caràcter diferencial dels nostres serveis.
Aquesta publicació vé a complementar el catàleg que sobre Formació vem editar anteriorment.

Conveni de col·laboració i reciprocitat entre INICIA i VAE.

Dintre del programa “emigrants emprenedors”, VAE ha signat un Conveni de Cooperació amb INICIA, la mes important organització d’emprenedors a l’Argentina (http://www.inicia.org.ar/). Aquesta iniciativa permetrà ajudar a migrants argentins i espanyols que vulguin emprendre un negoci tant en origen como en destinació i de forma totalmente recíproca. Interessats en participar en aquest programa poden dirigir-se…

Details

VAE al BizBarcelona 2015

15 assessors de VAE han estat les dues jornades del BizBarcelona 2015 atenent consultes dels emprenedors en temes de vendes i internacionalització; màrqueting i comunicació 2.0; creació i gestió empresarial; innovació i noves oportunitats i tendències. Moltes gràcies als emprenedors que ens han visitat i als socis de VAE que ho han fet possible !

Valoració BizBarcelona 2015

Tots els socis de VAE que participen en l’assessorament d’emprenedors en l’àmbit Biz Emprèn en el BizBarcelona han coincidit en destacar una notable millora qualitativa en els casos tractats respecte anys anteriors. Valoració positiva de la tendència constatada cap a menys projectes però més madurs.

El mètode de formació de VAE.

Totalment d’acord amb aquesta infografia “Com aprenem”. La formació empresarial de VAE es basa en la discussió activa de casos pràctics. L’experiència demostra que molts dels programes d’emprenedoria existents actualment, pateixen d’una excessiva teoria i de poques pràctiques. Aquesta situació ha portat a VAE a crear i desenvolupar un conjunt de programes de formació d’emprenedoria basats exclusivament…

Details

Professors de FP segueixen un programa formatiu en emprenedoria de VAE

En el context de l’acord de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya aquests dies s’està impartint a la seu de VAE a Barcelona, un curs de 30 hores específicament dirigit a professors d’emprenedoria de FP (Formació Professional) d’arreu del pais. Aquest programa pretén aportar experiències empresarials i donar pautes i materials didàctics…

Details

VAE a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Socis de l’àrea de formació de VAE participen com a professors en la 4a edició del Màster Presencial sobre “Facilitlity Management” de la UPC, Universitat Politècnica de Catalunya. L’experiència en emprenedoria dels membres de VAE els ha confirmat també enguany per impartir els mòduls corresponents a tots els aspectes de la gestió empresarial La UPC…

Details