VAE al Consolat del Perú

VAE ha impartit un programa d’iniciació a l’emprenedoria al Consulado General del Perú a Barcelona. Els potencials emprenedors assistents han valorat la gran decisió: Empresa pròpia o una feina a sou, amb les avantages i desavantatges de cada cas, a partir de la discussió en grup de casos pràctics. Balanç final totalment positiu. Gràcies al Consolat per…

Details

Noves eines promocionals de VAE

Ha estat presentat als socis el nou catàleg de l’Assessoria Empresarial especialitzada i enfocada a resultats pràctics de VAE. És una eina que creiem important i esperem eficaç per donar a conèixer el caràcter diferencial dels nostres serveis.
Aquesta publicació vé a complementar el catàleg que sobre Formació vem editar anteriorment.

Conveni de col·laboració i reciprocitat entre INICIA i VAE.

Dintre del programa “emigrants emprenedors”, VAE ha signat un Conveni de Cooperació amb INICIA, la mes important organització d’emprenedors a l’Argentina (http://www.inicia.org.ar/). Aquesta iniciativa permetrà ajudar a migrants argentins i espanyols que vulguin emprendre un negoci tant en origen como en destinació i de forma totalmente recíproca. Interessats en participar en aquest programa poden dirigir-se…

Details

VAE al BizBarcelona 2015

15 assessors de VAE han estat les dues jornades del BizBarcelona 2015 atenent consultes dels emprenedors en temes de vendes i internacionalització; màrqueting i comunicació 2.0; creació i gestió empresarial; innovació i noves oportunitats i tendències. Moltes gràcies als emprenedors que ens han visitat i als socis de VAE que ho han fet possible !

Valoració BizBarcelona 2015

Tots els socis de VAE que participen en l’assessorament d’emprenedors en l’àmbit Biz Emprèn en el BizBarcelona han coincidit en destacar una notable millora qualitativa en els casos tractats respecte anys anteriors. Valoració positiva de la tendència constatada cap a menys projectes però més madurs.