Nova Junta Directiva de VAE

A l’Assemblea General Ordinària de VAE, han tingut lloc les eleccions per la renovació de la Junta Directiva de l’entitat. Per unanimitat de tots els socis assistents, la nova Junta ha quedat constituïda per: President: Emili Godes Vice-President: Domingo Vila Tresorer: Manuel Sarasa Secretari: Eduard Bidasoa Vocal Àrea de Socis: Josep Lluis Navas Vocal Àrea d’Assessoria:…

Details

Col·laboració amb la Creu Roja

Com en d’altres ocasions hem iniciat un mòdul d’inciació a l’emprenedoria a la Creu Roja de Sabadell. Col·laborem en millorar la qualitat de vida de les persones amb més dificultats d’integració sociolaboral, a través del recolzament per a iniciar i consolidar els seus possibles projectes d’autocupació.