Nova Junta Directiva de VAE

A l’Assemblea General Ordinària de VAE, han tingut lloc les eleccions per la renovació de la Junta Directiva de l’entitat. Per unanimitat de tots els socis assistents, la nova Junta ha quedat constituïda per: President: Emili Godes Vice-President: Domingo Vila Tresorer: Manuel Sarasa Secretari: Eduard Bidasoa Vocal Àrea de Socis: Josep Lluis Navas Vocal Àrea d’Assessoria:…

Details