A VAE ens estem adaptant a les circumstàncies del moment. Davant del confinament al que ens veiem tots obligats, una opció molt vàlida es seguir el contacta amb els nostres assessorats amb mitjans de comunicació virtual com Skype.

La veritat es que funciona molt bé i tant els assessors com els assessorats en resulten satisfets. Es veritat que el contacta en una reunió presencial es millor, però especialment en els casos que, tant assessor com assessorat, ja es coneixen, el resultat es suficient. Es més, s’obre una porta a estalviar desplaçaments en molts casos del futur, vist l’èxit de l’experiència.

Amb Skype, com en altres eines, es pot fer l’assessoria amb varis assessors, cada u a casa seva, el que permet una continuïtat  de les operacions satisfactòria.

Animem a tots aquells assessorats que necessitin seguir en contacta amb el seu assessor ho facin, no solament per mitjà del correu electrònic o el telèfon, si no, si ambdós hi estan d’acord, per mitjà de Skype.